Адрес на Сдружение „Жените в ядрената индустрия-България“:

https://win-bulgaria.org

България,  3320 Козлодуй, Дом на енергетика, ул. Хр. Ботев 4,
п.к. WiN-България, е-mail: delina5@abv.bg

…..

Председател на Сдружението и координатор с WiN Global:

Илинка Живкова

GSM: +359898870524, е-mail : delina5@abv.bg

…..

Организационен секретар – Елена Павлова

GSM: +359879979671,  е-mail: espavlova@npp.bg

…..

Председател секция „Кзлодуй“- Катя Минкова – GSM: +359888505197

e-mail: kfmink@abv.bg

…..

Председател секция „София“- Маринела Илиева– тел: 028080615,

GSM: +359888741895,   e-mail: marinela_ilieva@abv.bg

…..

Председател секция „Варна“- Наташа Иванова

GSM: +359895645699,   e-mail: natasha_i@abv.bg

…..

Председател секция „Белене“- Пепа Василева

GSM:  +359888379729, +359898510304, e-mail: pepitav@abv.bg

………………………………………………………………………………………………………………