Устав

Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България” е приемник и продължител на традициите на асоциация “WIN-България” към Women in Nuclear Global – международна асоциация на жени,  работещи професионално в сферата на ядрената енергетика и приложението на радиацията, и желаещи да популяризират тези дейности сред по-широка публика.
Настоящият устав е приет на учредително събрание на членовете на Сдружението на 24.09.2007 г. в гр.Козлодуй.

Устав на Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България”