Посещения:

1. 11.05.2010г.

За представители от младежката секция на WiN -България от гр.Козлодуй бе организирано посещение на изследователски реактор ИРТ-2000 , който е в процес на преустройство и преобразуване за трансформирането му в граждански тип реактор с ниска мощност (200 kW) и допълнително приложение в медицината (неутронна терапия на ракови заболявания). Той е разположен на територията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН) – гр. София, район „Младост”. Мероприятието бе като част от наградите за участие в инициативи на WiN -България и стана възможно благодарение на Ръководството на “АЕЦ Козлодуй”.

Учениците имаха възможността да се срещнат със специалисти, работещи към изследователския ядрен реактор и придобиха по-задълбочени познания за:
реактора, където са се обучавали първите оператори за АЕЦ “Козлодуй”;
канала за неутроннозахватна терапия на онкологични заболявания.

2. 17 март 2010 г

Г-н Брет Бретенкамп, преподавател в средното училище „Ван Влек“ – Тексас, САЩ, посети АЕЦ „Козлодуй“ и се срещна в Информационния център на АЕЦ с представители на българската асоциация към Сдружението на жените в ядрената индустрия – и с ученици о т СОУ „Христо Ботев“ – гр. Козлодуй, които членуват в младежката секция на WiN България.

Обучението на персонала в АЕЦ „Козлодуй“ и ролята на Учебно-тренировъчния център за поддържане на високото професионално ниво на работещите в централата – това бяха темите, на които се спря Росица Минакова, началник-отдел „Планиране и организация“ в управление „Персонал и Учебно-тренировъчен център“.

Катя Минкова, главен технолог „Инженерно осигуряване“, ЕП – 2, и председател на WIN – България, запозна присъстващите с развитието на ядрената енергетика в страната, както и с дейността на ръководената от нея организация.

Брет Бретенкамп говори за различни инициативи, предприети от Института по ядрена енергия, САЩ за да бъдат адекватно посрещнати нарастващите нужди от високо квалифицирани професионалисти за ядрената енергетика в Тексас.
С цел успешно решаване на тази задача се поддържа тясно сътрудничество между представители на индустрията, университетите, средните училища, щатското правителство, федералните агенции и обществени лидери.
С голям успех, според г-н Бретенкамп, се ползва идеята да бъдат привлечени учители от средните училища, които да убедят своите ученици в предимствата на ядрената енергетика от екологична гледна точ ка и като поле за изява на младите специалисти.
Той подчерта и ролята на жените, които могат да повлияят на децата и на цялата общност в полза на атомната индустрия.
Ето защо гостът оцени като много полезна обмяната на опит и мнения с представителите на WIN – България.


Отлично впечатление остави ученикът Стилиян Костов, който представи дейностите на WIN – България, насочени към популяризиране на ядрената енергетика сред младите хора и към утвърждаването на отрасъла като перспективна сфера за тяхното професионално развитие.