Ръководство

Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“

Председател – Радка Атанасова Иванова

Тел.: +359887651923  Е-mail: raivanova@mail.bg

Организационен секретар – Любка Андреева Цокова

Координатор с WiN Global и WiN Europe - Люба Христова Делийска

Председател на секция Белене и член на УС – Пепа Борисова Василева

Председател на секция Козлодуй и член на УС – Катя Филипова Минкова

Председател на секция София и член на УС – Маринела Георгиева Илиева

Председател на секция Варна и член на УС – Северина Денкова Иванова