Начало

Добре дошли

в сайта на WiN България – Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“,  българската асоциация на WiN Global!

WiN Global е световна организация на жените, работещи професионално в областта на атомната енергия и приложението на йонизиращите лъчения.

WiN България като колективен член на БУЛАТОМ допринася за  развитието и приложението на атомната енергетика и технологиите, свързани с радиоактивността, разясняване пред населението на техните предимства в икономически и екологичен аспект и  изключителната важност на мерките, свързани с ядрената и радиационна безопасност за чиста и икономически ефективна индустрия.