Информация

БУЛАТОМ 2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕДНОШКОЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2019

Покана за участие в Първото европейско ядрено състезание за средните училища(проект на ENEN)