Младежка секция

На 1 ноември 2007 година е учредена е средношколска секция към WiN България

В нея са приети 35 ученици, на възраст от 15 до 18 години.

С членството си младите хора декларират, че са убедени в безопасността на ядреното електропроизводство и са готови да работят за популяризиране на екологичните предимства при използването на ядрената енергетика.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕДНОШКОЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2019 г.