Участие в 39-та Национална конференция на тема: “Атомната и ядрената физика в образованието”

1. Презентация, изнесена от Мая Георгиева – Гл.експерт в „Риск Инженеринг“ АД, на 39-та Национална конференция на тема: “Атомната и ядрената физика в образованието”“

виж тук: Fukuchima

2. Участие в международна ядрена конференция “Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност”

БУЛАТОМ, 9-11 юни 2010г.

Презентация на тема: „Работа на WIN – България с младите хора за подготовка на кадри за атомната енергетика “ представи А.Ваклева – председател на Козлодуйската секция на WiN България

Comments are closed.