Вечер на химията

7 декември 2006 година

Вечер, посветена на химията, под надслов „АЕЦ – химия и екология”

  • Четири отбора: три от Козлодуй и един от Белене
  • Публика – около 500 души

Учениците демонстрираха, в четири кръга със състезателен характер, забележителни познания по химия. Отборите проведоха на сцената и специално подготвени опити.

Вечерта на химията бе съпътствана от няколко конкурса – за есе, рисунка и презентация по темата „АЕЦ – химия и екология”. В рамките на вечерта, младите хора и гостите в залата видяха и две презентации, разказващи достъпно за приложението на химията в атомната централа и в мониторинга на околната среда.

Инициативата на жените от WIN за провеждане на тематична вечер, свързана с атомната енергетика и с популяризацията на нейната безопасност и екологични ефекти, получи силна подкрепа от ръководството на АЕЦ „Козлодуй” и от фирмите, работещи в областта на ядрената индустрия в България.

„Радвам се, че в лицето на средношколците от Козлодуй и Белене, откриваме амбицията на младото поколение да бъдат продължени традициите на атомната енергетика в България. Тази  висока технология изисква отлично познаване и на науката химия.”

Кирил Николов,

Директор „Производство” в АЕЦ „Козлодуй“Comments are closed.