Вечер под надслов „Ядрена енергия и радиобиология”


Шест отбора: три от Козлодуй, два от София и един от Белене
Публика – над 500 души

Учениците демонстрираха в четири кръга задълбочени познания за историята на науката радиобиология, за приноса на водещи учени в развитието й, за ролята й в ядрената индустрия и живота на хората;
Състезанието продължи повече от 2 часа пред препълнена с публика зала, която също бе включена за участие с отговори на специално подготвена викторина;
На събитието присъстваха представители на Агенцията за ядрено регулиране, Българския атомен форум (БУЛАТОМ), “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци”и многобройните организации спонсори.

Comments are closed.