Празник на меда

Членовете на Сдружението подкрепиха първия Празник на меда в Козлодуй. Той се състоя на 10 февруари – Деня на пчеларя.

По време на празника стана ясно, че в Козлодуй годишно се произвеждат над 50 тона полифлорен пчелен мед,  който притежава международно признати сертификати за качество и се отличава с изключителни вкусови и лечебни свойства.

Денят на пчеларя бе отбелязан по инициатива на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” в унисон с мисията на предприятието да опазва хората и околната среда от вредното въздействие на отпадъците, добити от приложенията в енергетиката, промишлеността и бита. Празникът на меда бе доказателство, че регионът, популярен основно с дейността си в областта на ядрената енергетиката, е напълно безопасен за производството на качествени биопродукти.

Comments are closed.