Провеждане на Кръгла маса

На 05.02.09г. в гр.Козлодуй бе проведена специална среща-дикусия с международно участие – Кръгла маса. В нея взеха участие 82 души от 4 страни /България, Румъния, Унгария и Словакия/, 11 организации и 3 училища от гр. Козлодуй. В разговора се включиха членове на WiN, преподаватели от висши учебни заведения, представители на училищата в град Козлодуй – участници в младежката секция на организацията.
По време на кръглата маса, която продължи 4 часа, бяха показани 8 презентации, станали повод за оживена дискусия за това, как младите хора биха могли да бъдат привлечени към идеята за подкрепа и развитие на ядрената енергетика. Участниците се обединиха около становището, че е необходимо още в средния курс на образователната система учениците да бъдат информирани в подходяща форма за предимствата на ядрената технология за производство на електроенергия. Представителите на висшите заведения от своя страна подчертаха ролята, която биха имали кариерни центрове, инициирани от фирмите потребители на кадри в ядрената индустрия.

Преки резултати от дискусията:
- Нова специалност: магистърска степен на обучение «Химични технологии в ядрената енергетика» към Химико-Технологичен и Металургичен Университет – София.

В разработването на магистърския учебен план и програмата съвместно участват сдружение «Българско водородно общество» и г-жа К. Минкова – председател на WIN-България и Гл.технолог в АЕЦ “Козлодуй”. През учебната 2009/2010г. вече се обучават студенти по специалността.

- Меморандум с конкретни изводи и предложения за бъдещи дейности: Меморандум

Comments are closed.