Участие в годишно събрание на WiN Словакия

В периода от 22 до 25 април 2009 г. г-жа Светлана Димова и Анна Петрова взеха участие в Годишната конференция на WiN – Словакия. По време на конференцията изрично бе посочен положителния опит в работата на WiN – България, като в отчетния доклад на г-жа Манчикова – председател на WiN – Словакия са изказани благодарности за участието й в работата на кръглата маса и посещението в “АЕЦ Козлодуй” и отчете положителния опит от работата на жените от WiN – България със средношколците.

Comments are closed.