МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема: „Физиката в живота и в света около нас“.

за ученици и студенти на тема: Физиката в живота и в света около нас“

В рамките на тази сесия се предвиждатпредставяне на теми по избор, вкл. в областта на ядрената физика и нейните приложения – особено в енергетиката и медицината и осигуряване на безопасността и сигурността им. Също така може да се представи дейността на български учени и постиженията им в областта на ядрената физика и нейните приложения.

Младежката сесия включва 4 компонента:

1. Компютърни презентации, опитни постановки и интернет страници по зададената тема – за ученици и студенти (без такса за участие). Краен срок за изпращане на заявките – 13 март 2020 г.

2. Награждаване на отличените есета от конкурса „Бележити български физици“ – за ученици и студенти.

3. Обявяване на Националния фестивал „Наука на сцената“ – „От учители за учители“

4. Постерна студентска научна сесия по темата, като участието се одобрява предварително след подаване на заявка и абстракт, който ще бъде включен в материалите от конференцията. Абстракти и заявки за участие ще се приемат до 8 март 2020 г.

Заявките  за участие се изпращат на адрес: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg,
със Subject: младежка научна сесия /студентска постерна сесия

Comments are closed.