48ма Национална конференция

„Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“, София 11-14 април 2020

Управителният съвет на Съюза на Физиците в България обявява конкурс за

есета за ученици и студенти на тема: „Бележити български физици“

Примерни теми:

  • Основоположници на обучението по физика у нас
  • Основоположници на университетско обучение по физика у нас
  • Учени физици и преподаватели по физика в средните и висшите училища през ХХ век
  • Създатели на школи по физика в столицата и в страната.
  • Открития, направени от български физици.
  • Приноси на български физици в областта на ядрената физика и ядрената енергетика
  • Моят учител по физика
  • Други

Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема, както и в кой клас са, учебно заведение с адрес и пощенски код, както и електронна поща и телефон за контакт. Есета без тази информация няма да бъдат разглеждани от журито.

Есетата се изпращат по електронната поща на е-mail: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2020 г.

Eсетата ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател               проф.д.фз.н. Никола Балабанов.

Отличените есета ще бъдат награденина12април 2019 г. в София по време на Младежката научна сесия в рамките на 48-ата Национална конференция по физика

Първо съобщение

Comments are closed.