Членове на WiN България участваха активно в конференция на БЯД (Българско Ядрено Дружество )

От 4 до 7 ноември 2019 в прекрасния крайдунавски град Русе се състоя годишната конференция на БЯД организирана с подкрепата на Европейското ядрено дружество ENS, АЕЦ „Козлодуй” и БУЛАТОМ. Мотото „Ядрената енергия за хората” за пореден път събра десетки представители на научните среди и бизнеса от международни и национални институции. В работата на конференцията дейно се включиха експерти от Европейската комисия, България, Украйна, Турция, Македония, Канада и Чехия, както и петима членове на WiN България – Илинка Живкова, Красимира Цибранска, Надежда Ранделова, Русиян Цибрански, Емил Кичев. Представените доклади бяха на теми от почти всички области на ядрената енергетика: продължаване на срока на експлоатация на ядрените мощности, радиоекологичен мониторинг, персонална дозиметрия, участие в междулабораторни сравнения, малки модулни реактори, метрологично осигуряване на индивидуалния дозиметричен контрол, ролята на инвестиционната програма на АЕЦ за нейното развитие, прилагане на ръководства за управление на тежки аварии, реакторно-физични технологии, връзки с обществеността, новата специалност в Професионална гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, гр. Козлодуй – Управление на РАО.

В програмата на събитието бяха обособени шест сесии – „Новини и обзор”, „Управление и политики в АЕЦ”, „Дозиметрия”, „Постери”, „Приложна и експериментална дейност в ядрената сфера”, „Експлоатация и извеждане от експлоатация”, в рамките на които бяха изнесени 24 презентации и 13 постерни доклада.

Както стана традиция, специално внимание бе отделено на следващото поколение учени и професионалисти, посветили се на атомната енергетика. Те участваха в състезание за най-добър доклад или постер, в което победителите бяха определени чрез комбинираната оценка на специално сформирана научна комисия и вота на участниците в конференцията.

След приключване на конференцията, с цел запознаване с едно от приложенията на ядрените технологии извън енергетиката, бе организирано посещение в университетска болница „Света Марина” – гр. Варна  – клиниката по нуклеарна медицина и циклотронния комплекс.

Прекрасните есенни багри и щедрото ноемврийско слънце допринесоха за създаването на творческа атмосфера и позитивно настроение.

Comments are closed.