III Национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа – територия на знанието”

От 10 до 11 октомври 2019 г., в гр. София се проведе III Национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа – територия на знанието”. Конференцията беше под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и организирана по национална програма „Квалификация“, в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, Института по роботика- БАН и СУ „СВ. Климент Охридски“ . Участие в нея взеха представители на образователния офис на ЦЕРН – Швейцария, представители на административни структурни звена, образователни институции, регионални управления на образованието, общински служители, социални партньори и Министерството на образованието и науката. Тази година конференцията беше посветена на 20-годишнината от включването на България в ЦЕРН. Основната цел на събитието е обмяна на опит и знания в областта на природните науки, техниката и технологиите. Програмата на конференцията включваше изнасяне на доклади, презентации и дискусии. Първият ден включваше пленарна сесия с доклади на учени от ЦЕРН. Във вторият ден на конференцията се проведе практико-приложна сесия с 11 доклада на учители, посетили ЦЕРН.

Област Враца бе представена от инж.Надежда Ранделова – учител практическо обучение в ПГЯЕ „Игор В. Курчатов“ гр. Козлодуй с доклад „Една година след ЦЕРН – зарядът и енергията да продължа напред“. Идеята и целта на доклада бе да популяризира как се отрази обучението ми след ЦЕРН най-вече сред младите хора. Обобщено и подробно бяха представени през изминалата година всички инициативи в училището и извън него, свързани с ЦЕРН.

Comments are closed.