Фотоконкурс на тема АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” И ПРИРОДАТА – СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО.

Каним за участие всички да запечатат в кадри красотата и разнообразието на природата в района на АЕЦ „Козлодуй” и гр. Козлодуй и да го споделят с нас. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват малките чудеса на природата и нейните обитатели през четирите годишни сезона.

Всички, отговарящи на изискванията и класирани в конкурса снимки, ще станат част от луксозен фотоалбум с име АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ПОГЛЕД КЪМ ПРИРОДАТА, който се предвижда да бъде издаден в началото на пролетта. Две от снимките, получили най-много гласове от журито ще бъдат корици на същия. Избраните фотографии ще бъдат използвани за направата на мобилна изложба, която ще бъде разположена както в гр. Козлодуй, така и на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Конкурсът се открива на 20 ноември 2019 г., като фотографиите ще се приемат до 20 февруари 2020 г. включително. Снимките може да  изпращате на адрес UOS@npp.bg

Победителите ще бъдат обявени на интранет страницата на Дружеството в срок до 10 април 2020 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т

за участие във фотоконкурс на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” И ПРИРОДАТА – СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО

1. Ограничения

• Всеки автор може да участва с максимум 10 снимки.

• Снимките трябва да отразяват биоразнообразието на растителния и животински свят (растения, гъби, насекоми, птици, земноводни, риби, животни) през годишните сезони „Пролет“, „Лято“, „Есен“ и „Зима“.

• Снимките трябва да са правени в района на гр. Козлодуй.

2. Технически изисквания към снимките

• Снимките трябва да са с високо качество, подходящо за печат.

• Файловете трябва да са в дигитален формат JPEG в оригинален размер (MB).

• Големина на изображението трябва да е не по-малка от 3500 пиксела по дългата страна, а разделителната способност – не по-малка от 200 dpi (точки на инч).

3. Регистрация за участие

• Регистрацията за участие и изпращането на снимки става само по електронен път на адрес UOS@npp.bg, като в един мейл може да се прикачат файлове до 20 МВ.

• Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешна регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

• Към всяка снимка за конкурса трябва задължително да има информация за имената на автора, кратко описание от кой сезон е кадърът, мястото, месеца и годината на заснемане.

• Телефон за връзка.

4. Отпадане от конкурса

• Некоректна и/или непълна информация за автора и/или неговата творба.

• Снимки, които не отговарят на темата и/или на техническите изисквания.

• Снимки, които не отговарят на закона за авторското право и сродните му права.

• Снимки с обиден или нецензурен характер.

• Снимки, подадени след крайния срок.

• Снимки, подадени на друг адрес освен UOS@npp.bg

4. Срокове

• Конкурсът се открива на 20 ноември 2019 г.

• Крайният срок за изпращане на снимките е до 23:59 часа на 20 февруари 2020 г. включително.

• Краен срок за обявяване на класираните фотографии – 10 април 2020 г.

Comments are closed.