ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЯД с международно участие

Годишната конференция на БЯД с международно участие, проведена в гр. Созопол от 2 до 5 септември т.г., събра 120 участници, от които 30 чуждестранни  представители на различни организации от Австрия, Холандия, Русия, САЩ, както и експерти и учени от Румъния, Франция, Унгария, Украйна, Южна Корея, Турция, Германия, Канада и Македония.

На конференцията бяха представени 48 доклада, както и 18 постерни, разпределени в отделни сесии – новостите в ядрената област, дозиметрия, пазар на електроенергия, безопасността на АЕЦ, проблемите на АЕЦ, извеждането от експлоатация, управлението на ресурса, човешките ресурси и образованието.

Сдружението WiN – България беше представено с 2 доклада и 1 постер. Специален интерес предизвика доклада на г-жа Ралица Раднева – Жените в атомната енергетика – мотивация и перспективи в АЕЦ  “Козлодуй”. Г-жа Диана Димитрова представи доклад за постиженията на АЕЦ “Козлодуй”, свързани с експлоатационния опит, a постерният доклад на г-н Николай Бонов запозна присъстващите с аварийното планиране и аварийна готовност в АЕЦ.

Конференцията завърши своята работа с приемане на Отворено писмо към политическите и държавни лидери, посветено на позицията на Българската ядрена общност по отношение на ядрената енергетика в страната.

 Всички се обединиха около основния акцент на конференцията “Ние можем да правим ядрена енергетика. Ние работим тя да бъде безопасна. Ядрената енергетика ще осигури по-високо качество на живота и сигурност на енергийните доставки. Тя е надежден и екологично чист източник на енергия, който десетилетия наред осигурява значителен дял (над 30%) от електропроизводството на страната – основа за формирането на нисковъглеродния енергиен микс на пазара”.

Comments are closed.