ЗАД „Енергия” награди отборите от състезанието”АЕЦ-енергия за чиста природа” с екскурзия до ИР при ИЯИЯЕ към БАН

Голямата награда – екскурзия с посещение на място свързано с темата на състезанието, тази година бе осигурена от ЗАД”Енергия” и фондация”България-94”.

Средношколците от отборите и техните ръководители на 29.11.13 г. със специално нает автобус , с логото на ЗАД”Енергия” заминаха за гр.София – БАН. Те постиха изследователския реактор при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките. Посещението бе организирано от Сдружение „Жените в ядрената индустрия-България” със съдействието на Българското ядрено дружество.

Изпълнителния секретар на БЯД – Боряна Атанасова и р-л отдел „Физическа защита и сигурност” Димитър Керанов посрешнаха младите хора, проведен бе кратък инструктаж и по правилата на пропусквателния режим на ИР започна разглеждането и запознаването със структурата му.

Първо бе посетена командната зала на ИРТ. Д-р Стоян Кадалев ги запозна с историята на реактора и приципа на работа. Средношколците видяха панелите за управление, макет на горивни касети и с интерес слушаха за възможностите и ползите, които ИРТ може да даде за реакторната физиката, медицината и много други науки, както и ел.енергия. ИРТ документално е напълно осигурен на най-високо европейско ниво. Проведени са голям обем модернизации и работи, поддържа се в готовност като остава само да бъде доставено и заредено ядреното гориво.

Следва посещение на пулта за дозиметричен контрол. Г-н Стоян Христов с много интересна информация грабна вниманието на младежите и само ограниченото време ги подтикна да продължат нататък. Но видяха нова, модернизирана система за радиационен контрол около зданието на ИРТ, разбраха как се извършват различни видове алфа, бета и гама измервания на радиационния фон.Разбраха осъществяването на персонална дозиметрия при извършване на различни дейности с опасност от радиационно замърсяване. Съхраняването и поддържането в работно състояние на техника от историята на дозиметричния контрол им направи особено впечатление.

Почти не остана време да се рзгледат радиохимичните лаборатории. Гл. ас. д-р Цветана Нонова успя да им покаже горещите камери, с които разполага ИРТ и да им поясни за какво и как се използват. Радиохимичната лаборатория, в която в специални камини се извършват операции с радиоактивни проби и радиоизотопи.

Изказваме искренна признателност и благовдарност на всички, които ни посрещнаха, за знанията които дадоха на младите хора, на директора на ИЯИЯЕ-БАН доц. Д.Тонев и ръководителя на ЯНЕУБ проф.дфн. К. Крежов, които разрешиха и на ЗАД”Енергия”, която направиха това посещение реалност.

Групата имаше осигурен обяд от ЗАД”Енергия” и заредени със знания, и всеки един с ентусиазъм и нови идеи за своето бъдещо развитие тръгна обратно за гр.Козлодуй.

Comments are closed.