Декларация в подкрепа на възстановяване работата на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй.

WIN-declaration1-BUL

WIN-declaration1-EN

Comments are closed.