WiN-България участва в мероприятия за информиране на населението в община Козлодуй за мерките за защита при авария в АЕЦ

Членове на WiN-България участваха  в подготовката и провеждането на поредица от лекции по защита на населението при бедствия и аварии.  Лекция на тема  „Авариен план- поведение и защитни мерки при аварии” бе изнесена от Анелия Цветкова  в училищата от общината – в с.Гложене,  с.Хърлец,  с.Бутан и гр.Козлодуй .

Лекциите са част от изпълнение на решение на общинския щаб за защита при бедствия и аварии и дирекция ” Безопасност и Качество”  в  АЕЦ-Козлодуй.

Учениците от различни училища и в различни възрасти се запознаха и получиха отговори на въпроси като                      :  – Какво е АЕЦ?  Какво е радиация?  Видове лъчения и как да се предпазваме от тях?  Какво е радиационна и ядрена авария?  И най важното какво да се прави  и как да се действа при авария? Какви най- прости и лесни начини има за минимизиране на радиоактивното замърсяване ?

На последната лекция на 5 ноември в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Козлодуй присъстваха и други членове на WiN-България,  които също взеха участие в разговора с младите хора-ученици от 5 и 6 клас.

Comments are closed.