21–ви конгрес на WiN-Global в ЮАР

В периода 06 – 11 октомври, 2013г. в гр. Йоханесбург, ЮАР, се проведе 21-та международна конференция на Световната организация на жените в ядрената индустрия (WiN-Global) на тема “Ядрените технологии – за поддържане на устойчиво социално-икономическо развитие”.

Във форума взеха участие над 200 жени, работещи в сферата на ядрените технологии от над 40 различни страни. В трите работни дни бяха представени 35 национални доклада за дейността на отделните клонове на организацията и бяха изнесени и дискутирани презентации и постерни доклади за развитието на ядрената индустрия по обявената тема.

Като членове на УС на WiN – България в конференцията участваха г-жа Радка Иванова-президент на WiN-България и г-жа Румяна Стоянова – координатор с WiN-Global и WiN-Europe и отговарящ за комуникациите. Те участваха в проведените заседания на управителните съвети на WiN-Global и WiN-Europe и в техническото посещение в лабораториите на NECSA (South African Nuclear Energy Corporation). На заседанията бяха гласувани промени в правилата и процедурите на сдружението, беше проведен избор за вице-президент на WiN-Global, беше представен и обсъден новият уеб-сайт на организацията, новите публикации и книгата, съдържаща историята на сдружението и издадена по повод 20-та годишнина на организацията. От наша страна беше подготвен и представен доклад за дейността на сдружението през 2012-2013 година, както и за състоянието и перспективите на ядрената енергетика в България.

В отчетния си доклад Д-р Си-Муун Парк – Президент на WiN-Global отчете, че към 2013 г. в световната организацията има регистрирани над 20 000 активни члена от 91 страни, а секциите наброяват 30, като в 10 държави има създадени само групи. Тя обяви също, че има новоучредена секция в Полша и подчерта, че организацията представлява един уникален микс от експертизи, знания и различни култури, които на пръв поглед изглеждат несъвместими, но всъщност са носители на специална енергия.

По време на техническите визити бяха разгледани изследователския реактор „САФАРИ-1”, който е в експлоатация от 1965 г. и ще бъде в експлоатация още поне 17 години до 2030 г., лабораториите за производство на медицински изотопи (Мо-99) с използване на ниско обогатен уран, както и информационния център на лабораториите.

Изграждането на този информационен център е резултат от решението на правителството на ЮАР да развива ядрената енергетика и да популяризира нейните приложения сред обществеността. ЮАР има затворен цикъл на ядрената енергетика от производство на ядрено гориво до преработване и съхранение на РАО. Отношението на населението към ядрената енергетика и към АЕЦ Кубърг е положително и е резултат от целенасочените усилия на цялата ядрена общност в страната. Конференцията беше посетена и подкрепена от Министъра на енергетиката, Министъра на транспорта, представители на регулаторния орган на ЮАР, Изпълнителните директори на АЕЦ Кубърг, на компаниите NECSA и ESKOM, представители на УС на Асоциацията за ядрена индустрия на ЮАР и др.

Comments are closed.