Участие на WiN-България в конференцията на БЯД-Ядрената енергия за хората

Българското ядрено дружество проведе годишната си конференция с международно участие „Ядрената енергия за хората” от 10 до 13 октомври 2012г. в г.Хисаря.

На конференцията присъстваха представители от БУЛАТОМ, БАН, АЕЦ-КОЗЛОДУЙ, АЯР, РИСКИНЖЕНЕРИНГ, ЕНПРО КОНСУЛТ, ДП РАО, СУ, ИКЮИ, ИНСТИТУТА ПО ЯИ и Сдружение „Жените в ядрената индустрия-България”. Участие взеха и представители от Турция и Франция. Голяма част от жените представящи своите фирми бяха и членове на нашето Сдружение.

За първи път на такъв форум имахме възможността да представим историята, целите и задачите на WiN-България, организацията и дейността на Сдружението. Форума изслуша два поредни доклада от нашите делегати: „WiN-България – организация с история и развитие” подготвен от Любка Цокова и „Работата с младите хора – приоритет в дейността на WiN-България, с цел популяризиране на ядрената енергетика” от Радка Иванова.

Любка Цокова запозна присъстващите със създаването на WiN-Global организация в световен мащаб и участието на жени от АЕЦ-Козлодуй в нейното учредяване и развитие. Описа развитието и в България до сформиране на самостоятелно Сдружение. Отбеляза членството ни и в европейското семейство от 2011 година в WiN-Европа. Тя не пропусна да отбележи приноса на всяка една жена в историята на тази организация. Спря се подробно на позициите, които отстояваше WiN-България при спирането на 1 и 2 блок-ДЕКЛАРАЦИЯ, спирането на 3 и 4 блок ДЕКЛАРАЦИЯ.

Радка Иванова направи преглед на мероприятията, които през последните години WiN-България организира за младите хора. Преди всичко тематичните вечери- състезания. Работата с училищата за популяризиране безопасността и мирното използване на ядрената енергия.

Докладите бяха изслушани с голям интерес и всички зададоха един въпрос – Как да стана член на WiN-България?

В рамките на конференцията се проведе кръгла маса за обсъждане на Референдума за Белене. Радка Иванова представи позицията на WiN-България. Тя припомни ,че заедно с БЯД и БУЛАТОМ са подписали писмо в защита на проекта АЕЦ-Белене.

Доклади от конференцията може да видите в раздел доклади.

Снимки от конференцията може да видите тук: Конференция БЯД 2012

Comments are closed.