Семинар на учителите по физика от гр.София

Традицията продължава.

След успешното провеждане на семинар на учителите по физика от гр.Пловдив миналата година,  на 16 юни 2012г. в Аудитория  „Карамихайлова“ А315 на новата сграда на Физически Факултет в София се проведе семинар за обучение на учителите по физика от Средните училища в София.

Семинарът бе организиран от WiN България с подкрепата на Председателя на Софийския клон на Съюза на физиците в България професор д.ф.н. Тодор Мишонов. При откриването на семинара, проф. Мишонов акцентира върху символиката на мястото – залата, в която се провеждаше семинара носеше името и пазеше исторически снимки от бележитата личност Елисавета Иванова Карамихайлова. Тя е първата жена хабилитиран преподавател в Софийския университет Свети „Климент Охридки“ и основател на катедрата по атомна физика в него. Основателка е на лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на БАН и е първата жена професор по физика в България.

Модератор на семинара беше Албена Георгиева и въводните и думи подчертаха успешното участие на жените в специфични работни места, свързани с използването на ядрени технологии, както и насочиха вниманието на присъстващите върху необходимостта от създаване на нови кадри за такива специфични работни места.

От членове на WiN България Бяха  подготвени и поднесени четири презентации на следните теми:

Текущо състояние на ядрената енергетика по света – лектор Бойка Папазова;

Типове ядрени технологии – лектор Албена Стоянова;

Аспекти на лицензирането на нова ядрена мощност – лектор Вера Събинова;

Радиационен мониторинг – лектор Радка Иванова – гост от секция АЕЦ Козлодуй.

В кафе-паузата дискусията продължи с допълнителни въпроси и разговори за възможностите за реализация и изграждане  на сериозна професионална кариера при работа в атомната централа в Козлодуй. Коментираха се  и въпроси, свързани с оповестяването и популяризирането на бъдещи подобни срещи и семинари.

Семинарът завърши с връчване на сертификати на участниците.

Още снимки от семинара може да видите тук: Лекции на семинара на учителите по физика

Comments are closed.