17-та Годишна конференция WiN Global

17-та Годишна конференция WiN Global

“Разширяването на нашия свят чрез ядрените технологии” бе мотото, под което се проведе 17-тата поредна годишна среща в периода 18 – 26 юли 2009 г. в гр. Вашингтон – САЩ. Събитието бе съчетано с конференция на организацията в САЩ (WiN USA), която отбеляза 10-та годишнина от създаването си. Форумът събра близо 600 участника и се превърна в най-голямото подобно събитие в историята на организацията.

В годишния си доклад президентът на WiN Global Черил Богес подчерта, че в процеса на възобновен интерес към ядрената енергетика организацията на жените, работещи в нея, има все по-значима роля за създаване на обществено и институционално доверие и работи като много конструктивно лоби.

В пленарни сесии и в тематични заседания в рамките на конференцията бяха дискутирани въпроси, свързани с: осигуряването на ядрената безопасност в света, перспективите пред ядрените технологии, защитата на ядрените материали, мениджмънта на радиоактивните отпадъци, управлението на риска при експлоатацията на АЕЦ, ролята на правителствата и регулиращите органи за развитието на атомната енергетика.

При разглеждането на различните актуални теми се наложи основната теза, че ядрената енергетика е на прага на ренесанс, който обективно се обуславя от нарастващите енергийни нужди на човечеството, от изчерпването на природните ресурси и от промените в климата. Само в САЩ, където средната възраст на атомните централи е около 40 години, се планира до 2030 г. да бъдат изградени близо 100 нови блока.

1 comment to 17-та Годишна конференция WiN Global