Адрес на Сдружение ”Жените в ядрената индустрия-България”:

http://win-bulgaria.org

България,  3321 Козлодуй, АЕЦ Козлодуй, П.К.: WiN-България

е-mail: info@win-bulgaria.org

…..

Председател на Сдружението – Радка Иванова – тел: 0973 82356,

GSM: +359 887651923, е-mail : raivanova@mail.bg

…..

Организационен секретар – Любка Цокова

GSM: +359887603124,  е-mail: LACokova@npp.bg

…..

Координатор с WiN-Global, WiN Europa – Люба Делийска

GSM: +359 885 884 624, e-mail: lhdeliyska@npp.bg

…..

Председател секция”Козлодуй”- Катя Минкова – GSM: +359888505197

e-mail: Kminkova@npp.bg, kfmink@abv.bg

…..

Председател секция”София”- Маринела Илиева– тел: 028080615,

GSM: +359888741895,   e-mail: marinela_ilieva@abv.bg

…..

Председател секция”Варна”- Северина Иванова

GSM: +359889718950,   e-mail: sevi_ii@yahoo.com

…..

Председател секция”Белене”- Пепа Василева

GSM:  +359888379729, +359898510304, e-mail: pepitav@abv.bg

………………………………………………………………………………………………………………