Информация

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СДРУЖЕНИЕТО за 2016 г.

БУЛАТОМ 2016 – програма

КОНФЕРЕНЦИЯ WiN Global

Kонференция БЯД 2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕДНОШКОЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ