Младежка секция

На 1 ноември 2007 година е учредена е средношколска секция към WiN България

В нея са приети 35 ученици, на възраст от 15 до 18 години.

С членството си младите хора декларират, че са убедени в безопасността на ядреното електропроизводство и са готови да работят за популяризиране на екологичните предимства при използването на ядрената енергетика.

Ученическата секция към WiN България е първата подобна в рамките на цялата международна организация.


Връзка към сайта на средношколската секция WiN България: http://win.uchenici.bg


МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕДНОШКОЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 г.