УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ гр. КОЗЛОДУЙ В НАЦИОНАЛНИ СРЕДНОШКОЛСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

След средношколската конференция „50г. БЯЕ” организирана от  WiN-България докладите, класирани и спечелили награди бяха включени в следващи конкурси и мероприятия в страната, свързани с ядрената енергетика и нейното развитие. На 31 март 2017 г. в Технически университет – гр.Варна на Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние” бяха изпратени за участие група средношколци с доклади и макети от ПГЯЕ”Игор Курчатов”. Отличени с престижни награди са Венислав Иванов с макет „Компановка на АЕЦ с реактор ВВЕР-1000” и доклад на тема: „Принцип на действие на АЕЦ” и Моника Йорданова и Александър Александров с доклади на тема: „Разединители” и „Трансформатори”. Всички участници получиха сертификати за участие и награди, като за представянето на своите доклади в отделните групи Деница Милчовска, Венислав Иванов и Александър Александров се класираха на III място, а Моника Йорданова  получи допълнителна награда от спонсорите на събитието.

Като продължение за средношколците бе и участието в конкурс за студенти и ученици – „Най- добър доклад” към катедра ТЯЕ на ТУ-София на 26 април 2017г. бяха изпратени със своите доклади  трима ученика от ПГЯЕ „Игор Курчатов”гр. Козлодуй. Учениците са и наши членове на средношколската секция на WiN-България и под ръководството на инж. Валентина Станева се представиха с доклади, свързани с ядрената енергитика. Всички получиха грамоти и отличия за участие.

Средношколците от СУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Козлодуй, които бяха отличени на първо място на конференцията в област макети с „Ръка-робот-манипулант” бяха включени за участие в Русенски фестивал на роботиката, национален конкурс организиран от ТУ-Русе на 07.05.117г. Техен ръководител и наш член е физ. Великова.

Comments are closed.