Средношколската конференция на тема „50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – БЕЗОПАСНА, НАДЕЖДНА, СИГУРНА И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА” под патронажа на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Средношколската конференция  на тема 50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – БЕЗОПАСНА, НАДЕЖДНА, СИГУРНА И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА” под патронажа на АЕЦ „Козлодуй”  ЕАД,

организирана от сдружение „Жените в ядрената индустрия – България” – WiN, се проведе в Дома на енергетика в гр. Козлодуй на 10 март т.г.

Гости на конференцията бяха представители от ръководството на АЕЦ „Козлодуй”, приветствие от изп. директор и от свое име поднесе г-н Дариуш Новак, поздравителни адреси имаше от д-р Младен Митев – председател на БЯД, от ДП РАО, от СУ „Христо Ботев”, присъстваха и представители от община Козлодуй. Началото бе прожекция на филм и кратка история на строителството на АЕЦ „Козлодуй” с автор Рашо Първанов – така специалисти и ръководители от атомната централа, преподаватели и средношколци станаха свидетели на едно интересно и вълнуващо събитие – хроника за началото на атомната енергетика в България.

В конференцията участваха 94 младежи от 8 до 12 клас от средните училища: СУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Христо Ботев”, ПГЯЕ „Игор Курчатов” от гр. Козлодуй и СУ „Димчо Дебелянов” и ОУ „Васил Левски” от гр. Белене. Организацията бе по всички правила на провеждане на такъв форум. След предварително обявяване през м. ноември 2016 г.  се премина към регистрация и всички следващи стадии. Представени бяха най-добрите презентации, предварително подбрани от компетентно жури. Така по темата на конференцията бяха организирани две сесии. В първа сесия „Безопасност и сигурност” с модератор Светослав Найденов бяха изслушани класираните най-добри доклади по тази тема: Ивелиан Иванов, 10 кл., СУ „Хр. Ботев”, Аксения Вричева и Мартин Красимиров, СУ „Димчо Дебелянов”, и Мария Михайлова и Светослав Терзийски, СУ „Св. св. Кирил и Методий”. Втора сесияОколна среда – радиационен мониторинг, влияние на АЕЦ  и аварийно планиране и готовност” с модератори Русиян Цибрански и Анелия Цветкова дадоха думата за околната среда и атомната енергетика на Георги Пламенов 9((Петров,12кл, “Св. св. Кирил и Методий”, който представи темата професионално, след него – на Деница Милчовска, 11кл., ПГЯЕ „Игор Курчатов”. Последна бе презентацията на Александра Чобанова и Магдалена Горанова, 10 кл., СУ „Св. св. Кирил и Методий”, на тема: „Аварийна готовност, аварийно планиране и действия при аварии”. След всяко презентиране се задаваха въпроси и допълнително се обсъждаше темата.

По време на  кафе-пауза комисия в състав Емилия Василева, Христина Кременлиева и Валентина Станчева прегледа и обсъди с авторите техните постери и  макети. От общо 14-те представени  постера класирани като най-добри бяха на Иван Ценов, 11 кл., СУ „Св. св. Кирил и Методий” – “Безопасност, риск, култура на безопасност и аварийна защита”, Светлозар Марков, 10 кл., ПГЯЕ „И. Курчатов” – „Защитни мероприятия при авария в АЕЦ”, Ивелиан Иванов, 10 кл, СУ „Христо Ботев” – „50 години БАЕ”, Венцислав Анков, 9 кл., ПГЯЕ „И. Курчатов” – „Аварийна готовност в АЕЦ”, Самуил Василев, 9кл., СУ „Хр. Ботев” – „50 години БАЕ”.

Особен интерес и внимание на конференцията предизвикаха седемте представени макета. Напъно заслужено първо място бе присъдено на макет „Роботика-екзо скелет” на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Козлодуй, представен от екип – Владимир Канин (10кл), Божидар Манев (10 кл.) и  Калоян Калинов(11 кл).  Класирани бяха и другите макети – всички те от ПГЯЕ „Игор Курчатов” – „Принцип на действие на АЕЦ с ВВЕР”, представен от Християн Христов (11кл.), „Компановка на АЕЦ с реактор ВВЕР-1000” – Венислав Иванов ( 11 кл.), „Фотоволтаично автономно захранване на жилище” – Виктория Петкова (11 кл.), „Слънчева сушилня за дървен материал” – Светлозар Марков (10 кл.), „Слънчев дестилатор за вода” – Красимира Трендафилова (11 кл.).

Последно в програмата на конференцията бе обсъждане на теми, важни за нашата ядрена енергетика. По предварително обявени казуси се проведе едно общественно обсъждане между специалисти с богат експлоатационен опит в АЕЦ „Козлодуй” и средношколци, младите хора, които ще бъдат следващата смяна специалисти в областта на ядрената енергетика.

Модераторът и водещ на дискусията по първия казус Димитър Льжов обяви темата „Новите енергийни източници и ядрената енергия – преимущества и съпоставяне. АЕЦ – източник на безопасна, евтина и екологична енергия”. Активно участие взеха Павлина Павлова (11 кл.) и  Ивелин Кърчев (11 кл.) от СУ „Д. Дебелянов”, и Наталия Крисенко (10 кл.) от СУ „Христо Ботев”.

При втория казус „Ядрената енергетика – проблеми и перспективи за развитие; за и против нови ядрени мощности в България; 7-ми и 8-ми енергийни блокове в АЕЦ „Козлодуй” или нова АЕЦ в Белене”, с водещ Валентин Илиев, се оформиха три отбора:  Красимира Трендафилова  (11 кл.) и Деница Милчовска (11кл.) от ПГЯЕ „И. Курчатов”, Ева Найденова (10 кл.) и Цветомир Ценов от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, и Мартин Красимиров и Аксения Вричева от СУ „Д. Дебелянов”. Всеки от тях обоснова и защити своя теза за необходимостта от развитие на ядрената енергетика в България независимо от мястото на построяване на нова ядрена мощност – в Белене или в Козлодуй.

Всички участници се представиха отлично и получиха заслужено награди от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „Интерприборсервиз” ООД, „Спартак-В” ООД, „Енергосервиз” ДП РАО, фондация „България-94”.

И в презентациите си, и при защита на постерите, и с разискванията по казусите  младите хора демонстрираха задълбочени познания и представиха  своите виждания и разбирания за нашата родна атомна енергетика. Със сигурност знанията, които те получиха с тази конференция, ще бъдат предпоставка за тяхното личностно развитие, активно гражданско участие в едно общество на знанието.

Ние „Жените в ядрената индустрия” от секция Козлодуй вярваме, че с подготовката си и участието в конференцията средношколците получиха сериозна базова компетентност в областта на ядрената енергетика и по-конкретно за нейната безопасност и сигурност, за щадящото й влияние върху околната среда и климата на нашата планета, както и готовността за аварийни дейности.

Благодарим за домакинството на АЕЦ „Козлодуй”  за осъществяването на  тази конференция. Не би могло да има по подходящо място от град Козлодуй, защото тук е сърцето на атомната енергетика.

Като допълнителна награда за всички участници WiN-България ще организира посещение на АЕЦ „Козлодуй” и Националния музей параход „Радецки”.

Comments are closed.