WiN България участва в работата на заседание на международна организация на ветераните в атомната енергетика и промишленност

На  27 и 28 ноември 2016 година в България се проведоха работни срещи на представители на международната организация на ветераните в атомната енергетика и промишленост. Домакин бе сдружението ”Ветерани в ядрената индустрия”- България. На 28 ноември представители на всички държави членки на съюза посетиха АЕЦ „Козлодуй”.

В същия ден се проведе заседание на Централния съвет на организацията на ветераните, на което бяха поканени кметът на гр. Козлодуй, изпълнителният директор на атомната централа и председателят на сдружение „Жените в ядрената индустрия – България”.  Те поздравиха ветераните по повод петата годишнина от учредяването на техния съюз. Радка Иванова запозна ветераните с дейността на сдружението на жените и съвместната работа с ветераните  на българската ядрена енергетика. В изказването си тя подчерта: „Основната ни дейност през последните години и занапред е работата с младите хора – средношколци и студенти. За нас е важна тяхната ориентация към специалности, свързани с атомната енергетика, и се стремим да разясним пред тази аудитория значението на АЕЦ за развитието на промишлеността и за опазването на околната среда. За 2017 г. подготвяме конференция за средношколците, посветена на 50 години от началото на атомната енергетика в България. Искаме да дадем форум на младежите не само да покажат своите знания за АЕЦ, но и да споделят своите идеи и мнение за нейното бъдещо развитие”.

Присъстващите представители на ветераните от Словакия, Русия, Чехия, Унгария, Армения, Литва, Украйна, Беларус и Казахстан споделиха своя опит, трудности и проблеми, които срещат в техните страни, както и разказаха за положителни и успешни дейности. Основната дейност на международната организация на ветераните в атомната енергетика за следващата година ще бъде насочена към младите хора – тяхното обучение, повишаването на квалификацията на младите специалисти и работа сред средношколци за ориентиране към специалности, приложими в атомната енергетика. Това е и девизът на ветераните: ”Опита на ветераните – залог за приемственост на поколенията за осигуряване безопасността на АЕЦ”.

Comments are closed.