ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ WiN- БЪЛГАРИЯ ОТ ПГЯЕ „ИГОР КУРЧАТОВ“ – КОЗЛОДУЙ УЧАСТВАХА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС- ИЗЛОЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО“

От 27 до 29 ноември 2016г. в гр. Горна Оряховица се проведе национален конкурс-изложение „Младежко техническо творчество”. В него се представиха със свои разработки над 60 отбора от цялата страна. Участници в конкурса бяха и представители от средношколската секция на сдружение „Жените в ядрената индустрия-България”, ученици от ПГЯЕ „Игор Курчатов” гр. Козлодуй.
Нашите млади надежди се представиха с два макета свързани с енергетиката. Венислав Иванов, Деница Милчовска, Роберт Димитров и Красимира Трендафилова от 11б клас представиха на изложението макети на по-нетипични приложения на слънчевата енергия, като „Слънчева сушилня за дървен материал” и „Слънчев дестилатор за вода”. Ръководител на проекта също е член на сдружението инж/Валентина Станева и г-жа Татяна Богоева. WiN- България отпусна и финансова помощ за участието на младите таланти в конкурса. Всички се завърнаха с грамоти за своите разработки.

Comments are closed.