25 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

Българското ядрено дружество(БЯД) отбеляза юбилея си с конференция. От 19 до 22 септември в гр.Пловдив се проведе традиционната годишна конференция с международно участие посветена на 25-та годишнина от основаване на дружеството. На нея за пореден път се събраха експерти и специалисти от водещи фирми, организации и научни деятели в областта на ядрената индустрия – Обединеният изследователски център на ЕК, БАН, АЯР, WiN-България, както и представители на политически партии. Представители на сдружението участваха във всички сесии на конференцията, посветени на ядрените технологии за ресурса на АЕЦ, извеждането от експлоатация и управление на РАО, теми в областта на медицината и радиационната защита.
Илинка Живкова организационен секретар на секция Козлодуй връчи от името на УС на WiN-България грамота за дългогодишното ни достойно партньорство и съпричастност към атомната енергетика. Тя прочете и поздравителен адрес, в който бе изразено признанието на организацията: „През тези 25 години Вие обединихте наука и професионализъм, знания и опит като целеустремено ги насочихте към отстояване на идеите и авторитета на енергетиката в България. В лицето на БЯД ние винаги сме имали и имаме един по-старши и достоен партньор за осъществяване на общи цели и дейности, посветени изцяло в полза на обществото.”
Приветствието завърши с думите: „И за тези 25 години и занапред за WiN-България бе и ще бъде чест и привилегия да сме Ваши партньори и съмишленици”.

 

 

Comments are closed.