Конференция на световната организация на жените WiN-Global

От 20 до 25 октомври тази година в Сидни, Австралия се проведе 22 конгрес на WiN-Global – световна организация на жените, работещи в различни области на ядрената индустрия – ядрената енергетика, медицината, ядрените изследвания, и други. Мероприятието беше подготвено и организиранно от WiN-Австралия, с подкрепата на Австралийската организация за ядрени изследвания и технологии ANSTO.

Конгресът предостави възможност на участниците – представители различните национални организации на WiN от всички континенти да обменят идеи и опит и получат информация за прилагани нови технологии, експлоатация и проектиране на ядрени съоръжения в целия свят

WiN-България беше представена от 8 участнички, които взеха участие във всички мероприятия на конгреса: Ралица Пенкова изнесе доклад на тема “Сервиз и ремонт на системата за оперативен мониторнинг на параметрите на водохимичния режим по първи контур на АЕЦ Козлодуй и взаимодействие на персонала на АЕЦ Козлодуй и Енергосервиз АД като външна организация”, Радка Иванова представи националния доклад на дейностите на нашата организация за изминалия едногодишен период, тя и Росица  Минакова участваха и в срещата на борда на WiN-Global.

Comments are closed.