УИН - България достоен партньор на БЯД

От 23 до 26 септември 2014 година в гр.Троян, Чифлика се проведе годишната международна конференция на БЯД  „Ядрената енергия за хората”.

Сдружението на жените в ядрената индустрия взе участие и традиционно се представи като добър партньор с голяма активност. На конференцията присъстваха 6 наши представителки. Две от сесиите бяха водени от наши членове. Доклади бяха представени от :

Стефка Ваклинова-Автоматизирано управление на технологичните процеси за производство на ХОВ в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Радка Иванова, Пепа Василева – WiN-България за популяризиране ядрените технологии

Росица Митева и други – Възможни реализации на проект”Корона” и резултати

Северина Иванова – РЕТ–диагностична инсталация в УБ”Св.Марина”,гр.Варна

Ралица Пенкова – Обслужване и ремонт на АСУТП за мониторинг на химичните параметри  на първи контур на реактори ВВЕР и съвместна работа на персонала на АЕЦ Козлодуй ЕАД и Енергосервиз АД/

По време на конференцията се обсъдиха и много въпроси свързани с образуванието и подготовката на млади хора по специалности свързани с ядрената енергетика и медицинска физика, 40 годишната история на АЕЦ Козлодуй, радиационната защита и културата на безопасност. Акцентира се и върху по голямата публичност и връзки с общественността , която учените и специалистите в областта на ядрените технологии трябва да търсят и изграждат непрекъснато.

Добро впечатление направи на всички нашата многогодишна инициатива да организираме тематични вечери,състезания между средношколци от различни училища и различни градове на страната.

Comments are closed.