Ден на водата

WIN-България подкрепи форум посветен на Световния ден на водата, проведен на 22 март 2012 г..

Той бе организиран от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”,  гр. Козлодуй и включваше презентации и дискусии за:

вода и химия,  вода и история,  вода и география и т.н.

Приноса на членките на WiN България бе презентация за приложението на водата в атомната електроцентрала,  подготвена специално за това събитие и е предоставена на учителите и членове от младежката секция,  за да я представят на своите съученици и приятели.  Имаше, разбира се, танци,  музика и художествени състезания, свързани с темата на водата.   Бяха връчени членски карти и значки на новоприети членове на младежката секция на WiN България.
Кулминацията на събитието беше регистрацията на училището за международен мост за водата 2012 г. -Blue Cluster.

Това е международно младежко движение, което събира най-добрите практики, иновативни идеи и концепции за водата, за да бъдат насочени към политици, кметове, експерти, специалисти и млади хора.

С  присъединяването си учениците подкрепиха и с нетърпение очакват създаване на нови възможности и привличане на широк кръг от лица, търсещи здравословен начин на живот чрез силата на водата.

Comments are closed.