Popular lida pills weight loss diet pills for you, Clean Body And Reduce Weight Effectively, lida weight loss ,Hot on sale.
Powered by safe meizitang diet pills Theme By 2day diet lingzhi, 100% Authentic .

Ден на водата

WIN-България подкрепи форум посветен на Световния ден на водата, проведен на 22 март 2012 г..

Той бе организиран от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”,  гр. Козлодуй и включваше презентации и дискусии за:

вода и химия,  вода и история,  вода и география и т.н.

Приноса на членките на WiN България бе презентация за приложението на водата в атомната електроцентрала,  подготвена специално за това събитие и е предоставена на учителите и членове от младежката секция,  за да я представят на своите съученици и приятели.  Имаше, разбира се, танци,  музика и художествени състезания, свързани с темата на водата.   Бяха връчени членски карти и значки на новоприети членове на младежката секция на WiN България.
Кулминацията на събитието беше регистрацията на училището за международен мост за водата 2012 г. -Blue Cluster.

Това е международно младежко движение, което събира най-добрите практики, иновативни идеи и концепции за водата, за да бъдат насочени към политици, кметове, експерти, специалисти и млади хора.

С  присъединяването си учениците подкрепиха и с нетърпение очакват създаване на нови възможности и привличане на широк кръг от лица, търсещи здравословен начин на живот чрез силата на водата.

Comments are closed.